Αρχική > Προφίλ > Όργανα Εκτύπωση Σελίδας

ΟΡΓΑΝΑ (Διοικητικό Συμβούλιο και Εποπτικό Συμβούλιο)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Γιώργος Παπαθανασίου
Αντιπρόεδρος: Ανδρόνικος Χατζηκωστής
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Ασημακόπουλος
Ταμίας: Δημήτρης Κωνσταντινίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Τσιγκούλης
Μέλη: Σπύρος Διαμαντόπουλος, Βασίλης Μακρής
 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προϊστάμενος: `Αρης Ρουπίνας
Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Χρήστος Ζουλιάτης
Μέλη: Μιχάλης Αλεβίζος, Ζήσης Κυριακίδης, Μιχάλης Πατσούρας