Αρχική > Προφίλ > Όργανα Εκτύπωση Σελίδας

ΟΡΓΑΝΑ (Διοικητικό Συμβούλιο και Εποπτικό Συμβούλιο)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Γιώργος Παπαθανασίου
Αντιπρόεδρος: Ανδρόνικος Χατζηκωστής
Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Τσεβάς
Ταμίας: Ιωάννης Ασημακόπουλος 
Β΄ Αντιπρόεδρος: Σπύρος Διαμαντόπουλος 
Μέλη: Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης Τσιγκούλης
 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προϊστάμενος: `Αρης Ρουπίνας
Αναπληρωτής Προϊστ.: Φανή Γεννατά
Μέλη: Χρήστος Ζουλιάτης, Μιχάλης Αλεβίζος, Βασιλική Γεωργίου