Αρχική > Πληροφορίες > Πληροφορίες για καταβολή δικαιωμάτων π.ι. σε δικαιούχους φωτογράφους Εκτύπωση Σελίδας

 

 

2023 Διανομή δικαιωμάτων "εύλογης αμοιβής" αρθρ 18.3 Ν2121/93 όπως ισχύει, σε δικαιούχους (μη μέλη): Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών έως 29 Δεκεμβρίου

Διανομή δικαιωμάτων εύλογης αμοιβής αρθρ. 18.3 Ν2121/93 όπως ισχύει, σε δικαιούχους φωτογράφους (μή μέλη) για τα έτη 2021 και 2022 σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Διανομής

Παράταση προθεσμίας έως 30-11-2021 από φωτογράφους δικαιούχους δικαιωμάτων εύλογης αμοιβής για την είσπραξή της (σε συνέχεια της απο 23-07-2021 Ενημέρωσης)

23-07-2021 Ενημέρωση δικαιούχων φωτογράφων (μη μελών) για διανομή δικαιωμάτων εύλογης αμοιβής Αρ. 18.3 Ν.2121/93 όπως ισχύει έτους 2020 και προγενέστερων ετών.

14-07-2020 Ενημέρωση δικαιούχων φωτογράφων  (μη μελών) για διανομή δικαιωμάτων εύλογης αμοιβής Αρ. 18.3 Ν.2121/93 όπως ισχύει έτους 2019

30-09-2019: Ενημέρωση δικαιούχων φωτογράφων (μη μελών) για 15νθήμερη παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών για την καταβολή δικαιωμάτων εύλογης αμοιβής Αρ. 18.3 Ν.2121/93, έτους 2018.pdf

15-07-2019: Ενημέρωση δικαιούχων φωτογράφων (μη μελών) για διανομή δικαιωμάτων εύλογης αμοιβής Αρ. 18 Ν.2121/93, έτους 2018.pdf

05-03-2019: Ενημέρωση δικαιούχων φωτογράφων (μη μελών) για παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών για την καταβολή δικαιωμάτων εύλογης αμοιβής Αρ.18 Ν.2121/93 έτους 2017.pdf

09-07-2018: Ενημέρωση δικαιούχων φωτογράφων (μη μελών) για διανομή εύλογης αμοιβής Αρ.18 Ν.2121/93, έτους 2017.pdf