Αρχική > Προφίλ > Καταστατικό και Σύμβαση Ανάθεσης Εκτύπωση Σελίδας
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ και ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κατεβάστε το καταστατικό (.pdf), όπως αυτό τροποποιήθηκε στην καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών της 10-12-207, προκειμένου να εναρμονισθεί με το Ν.4481/17, και εγκρίθηκε με την υπ` αριθμ. 8/2018 πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

 

Σύμφωνα με το Αρθρο 4 του Καταστατικού, τα μέλη υπογράφουν ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ, υπόδειγμα της οποίας μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι υποχρεωτικα όσα δικαιώματα εκ του νόμου δεν μπορει να διαχειριστεί μονος του ο δημιουργός, (όπως το δικαίωμα της "εύλογης αμοιβής", το οποίο διαχειρίζονται μονον οι ΟΣΔ), καθώς και, προαιρετικά, κάθε άλλο δικαίωμα που επιθυμεί να εκχωρήσει στον Οργανισμό.

Η τυποποιημένη Σύμβαση Ανάθεσης είναι μη αποκλειστική (δηλαδή μπορείτε να εκχωρήσετε και εσείς όποιο δικαίωμά σας επιθυμείτε σε τρίτους, εκτός απο τα δικαιώματα που είναι εκ του νόμου ανεκχώρητα), είναι τριετους διάρκειας, και αν δεν καταγγελθεί πριν τη λήξη της ανανεώνεται αυτοματα για άλλα τρια (3) έτη.