Αρχική > Νομικό Πλαίσιο > Νόμος 2121/93 Εκτύπωση Σελίδας

Ο ΝΟΜΟΣ 2121/93

Η Ελλάδα προκειμένου να εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία της στα θέματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας θέσπισε το Ν. 2121/93, ο οποίος εναρμόνισε τη νομοθεσία με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αντικατέστησε το απαρχαιωμένο νομικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι τότε.
Ο Νόμος ήταν αποτέλεσμα μακρόχρονης επεξεργασίας από επιστημονικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, είχε την υποστήριξη όλων των κομμάτων της Ελληνικής Βουλής και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. Φύλλου 25/τεύχος Α΄/4-3-93.

Ορισμένες διατάξεις του τροποποιήθηκαν πρόσφατα, με το Ν.4481 "Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων  κ.α.", ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 20-07-2017 (ΦΕΚ αρ. Φύλλου 100/τεύχος Α΄).


 

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο τον Νόμο 2121/93 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις  έως την ψήφιση του Ν.4481/17 (αρχείο .doc)