Αρχική > Νομικό Πλαίσιο > Νόμος 2121/93 Εκτύπωση Σελίδας

Ο ΝΟΜΟΣ 2121/93

Η Ελλάδα προκειμένου να εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία της στα θέματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας θέσπισε το Ν. 2121/93, ο οποίος εναρμόνισε τη νομοθεσία με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αντικατέστησε το απαρχαιωμένο νομικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι τότε.
Ο Νόμος ήταν αποτέλεσμα μακρόχρονης επεξεργασίας από επιστημονικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, είχε την υποστήριξη όλων των κομμάτων της Ελληνικής Βουλής και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. Φύλλου 25/τεύχος Α΄/4-3-93.Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο τον Νόμο 2121/93 όπως ισχύει με ενσωματωμένες όλες τις έως σήμερα τροποποιήσεις (αρχείο .doc)