Αρχική > Πληροφορίες > Διαδικασία καταγγελιών αρ.42 Ν.4481/17 Εκτύπωση Σελίδας

 

 

Ενημερώνουμε τα μέλη που έχουν αναθέσει στον ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ την διαχείριση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης, πως σύμφωνα με το Αρ. 42 Ν.4481/17, μπορούν να  υποβάλλουν τυχόν καταγγελίες τους εδώ, ιδίως σε σχέση με τη σύμβαση ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και τη λήξη της ή την ανάκληση ή την καταγγελία δικαιωμάτων, τους όρους εισδοχής μέλους, την είσπραξη των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, τις κρατήσεις και τις διανομές.