Αρχική > Πληροφορίες > Διαδικασία επιστροφής εύλογης αμοιβής αρθρ. 18 Ν.2121/93 Εκτύπωση Σελίδας

 

Για να ενημερωθείτε και να προβείτε στο σχετικό αίτημα όσον αφορά τη διαδικασία επιστροφής εύλογης αμοιβής/δίκαιης αποζημίωσης αρθρ. 18 Ν.2121/93 όπως αυτο ισχύει, απο υπόχρεες εταιρείες, παρακαλούμε πατείστε εδώ