Αρχική > Νέα - Ενημερώσεις > Ανακοινώσεις Οργανισμού > 2015-03-06 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ" Εκτύπωση Σελίδας

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ"
Αξιότιμοι Σύνεδροι,
Σας Ευχαριστούμε για την Τιμή που μας κάνετε να παρευρεθείτε στο Συνέδριο που οργανώνει, Σήμερα 6 και Αύριο 7 Μαρτίου 2015, ο ΦΟΙΒΟΣ, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης των Δικαιωμάτων των Φωτογράφων, εδώ, στο Ιονικό Κέντρο, στη Πλάκα, με θέμα
«Η Πνευματική Ιδιοκτησία σε Κρίση»
Και για να μην θεωρηθεί ίσως πρωθύστερος ο όρος «κρίση» που συμπεριλαμβάνεται στο θέμα, ας δούμε τί μας ώθησε στη διοργάνωση του συνεδρίου αυτού:
Πήραμε λοιπόν αυτή τη πρωτοβουλία γιατί διαπιστώσαμε πως κατά την τελευταία δεκαετία, παράλληλα με την αλματώδη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, παρατηρήθηκε στην αγορά,
αλλά και σε νομοθετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δειλά – δειλά στην αρχή, βέβαια, μία νέα μορφή σύνδεσης της πνευματικής ιδιοκτησίας με το εμπόριο και μάλιστα με καταχρηστική οικειοποίηση της πρώτης, δηλαδή της πνευματικής ιδιοκτησίας, από το εμπόριο.
 
Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2005, εσφαλμένα,  ισχυρίζεται ότι η λειτουργία και οι πρακτικές αδειοδότησης των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), εμποδίζουν την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση Αιτιάσεων στις αρχές του 2006 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αποδυνάμωση των συμβάσεων αμοιβαιότητας μεταξύ Ευρωπαϊκών ΟΣΔ, απορρίφθηκε βέβαια στη συνέχεια από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από προσφυγή πολλών Ευρωπαϊκών ΟΣΔ.
 
Η ζημιά, όμως, είχε γίνει.
 
Για χρονικό διάστημα πάνω από επτά χρόνια, οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης πάσχιζαν να αποσείσουν τις κατηγορίες σε βάρος τους,
παράλληλα τα Ευρωπαϊκά όργανα:
 
- είτε προωθούσαν νομοθετήματα,
όπως η Οδηγία 2012/28 για κάποιες επιτρεπόμενες χρήσεις «ορφανών έργων», που, κατά την άποψή μας, «ορφανοποιούν» τα έργα και ιδίως τις φωτογραφίες και,
όπως η Οδηγία 2014/26, «για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά», ένα νομοθέτημα που δημιουργεί παντελώς καινούργιες συνθήκες στην αγορά της μουσικής καθώς και στη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
 
 
- είτε θεωρούσαν ότι ολόκληρη σειρά αναλυτικών και τεκμηριωμένων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Padawan, Amazon κλπ) δημιουργεί δήθεν σύγχυση στην αγορά αναφορικά με το θέμα της εύλογης αμοιβής επί των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για ιδιωτική αναπαραγωγή έργων
και ανέθεταν σε τέως Επίτροπο να κάνει πραγματογνωμοσύνη και Έκθεση, με την οποία, όμως, καταγράφονταν συμπεράσματα και προτάσεις για παντελώς άλλα ζητήματα (νέες τεχνολογίες, ψηφιακή αγορά κλπ.) και προωθούνταν με ταχύτατες διαδικασίες η Αναθεώρηση της Οδηγίας 2001/29 για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία αναμένεται το Σεπτέμβριο του 2015, καθώς και νέα Οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες των μέσων ενημέρωσης.
 
Αυτό που έχουμε διαπιστώσει, οι δημιουργοί και συγγενικοί δικαιούχοι, είναι ότι ιδιαίτερα κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, ανεξάρτητα κι επιπλέον της κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, αφΆ ενός μειώθηκαν δραματικά τα δικαιώματα που μπορούμε πλέον να εισπράξουμε και αφΆ ετέρου αυξήθηκαν τα κόστη δικαστικής αναζήτησης, συλλογής, διαχείρισης και λειτουργίας των Οργανισμών μας, σε μια εποχή που τους έχουμε ιδιαίτερα ανάγκη, στην εποχή της αδιάκοπης επέκτασης των νέων τεχνολογιών. Τα ίδια διαπιστώνουν και οι λοιποί Ευρωπαίοι δημιουργοί και συγγενικοί δικαιούχοι.
 
Αντί να δούμε, όμως, κάποια προσπάθεια βελτίωσης της τραγικής οικονομικής κατάστασης των δημιουργών και δικαιούχων από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληροφορούμαστε τη μεταβίβαση της Διεύθυνσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας στη Γενική Διεύθυνση για τη Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, έπειτα από δεκαετίες λειτουργίας της στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και ακούμε το νέο Επίτροπο (Έντιγκερ, κατά την ακρόαση του από το Ευρωκοινοβούλιο στις 29/9/2014):
-                να τονίζει τη σημασία της προώθησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς επίσης της απασχόλησης, της ανάπτυξης, των επενδύσεων, της ανταγωνιστικότητας για την προώθηση των επενδύσεων και τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης,
-               να ανακοινώνει τη ριζική αλλαγή των κανόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων, μέσω νέας Οδηγίας το 2015, για τη διαδικτυακή προσβασιμότητα στον πολιτισμό, σε προσιτές τιμές, και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων, των εκτός Ευρώπης Πολυεθνικών που εκμεταλλεύονται το διαδίκτυο, διαπιστώνοντας έτσι ότι συνεχίζει να ακολουθεί την λανθασμένη πολιτική και τους σχεδιασμούς της προηγούμενης Επιτροπής (βλ. π.χ. την αποσυρθείσα Λευκή Βίβλο),
-               να ανακοινώνει νέα οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες των μέσων ενημέρωσης (AVMSD), η οποία τονίζεται πως πρέπει να διασφαλίσει ότι τόσο οι πολίτες όσο και η βιομηχανία καρπώνονται τα οφέλη των οπτικοακουστικών υπηρεσιών,
αλλά δεν ακούμε οποιαδήποτε αναφορά και πρόβλεψη για τα δικαιώματα των ανθρώπων που παράγουν τον πολιτισμό, των δημιουργών και των συγγενικών δικαιούχων, των εργατών του πολιτισμού.
 
Αντίθετα διαπιστώνουμε ότι η απαραίτητη ενίσχυση της ανεπαρκέστατης προστασίας των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο δεν απασχολεί και δεν ενδιαφέρει:
 
 
- ούτε τη νέα Επιτροπή (π.χ. έναντι της διαδικτυακής πειρατείας, έναντι της ασυλίας των διαμεσολαβούντων από οιαδήποτε ευθύνη στην Οδηγία 2000/31 για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο κι έναντι της δωρεάν και ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης των έργων μας από παρόχους αναζήτησης ή/και περιεχομένου)
- ούτε το νέο Κοινοβούλιο (ενδεικτικά παραπέμπουμε στα όσα ακραία και σε βάρος των δικαιούχων έχουν προταθεί με το Σχέδιο Έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου και στα όσα επίσης αναφέρθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Νομικών θεμάτων του Ευρωκοινοβουλίου για την Αναθεώρηση της Οδηγίας 2001/29),
 
Ενώ και τα δύο αυτά όργανα διατυμπανίζουν ότι κύριος στόχος τους είναι η οικονομική ενίσχυση των Πολυεθνικών βιομηχανιών, που μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις εδρεύουν εκτός Ευρώπης και χρησιμοποιούν τα πνευματικά μας έργα, ενώ, συνακόλουθη συνέπεια είναι η αποδυνάμωση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, πιστεύουμε, εύλογα, ότι δικαιολογείται πλήρως ο τίτλος του θέματος του Συνεδρίου μας.
 
Στόχος μας είναι, μέσω των εισηγήσεων έγκριτων νομικών εξειδικευμένων στη Πνευματική Ιδιοκτησία και εκπροσώπων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, που εντάσσονται στις θεματικές Ενότητες:
 
-Νέες Τεχνολογίες & Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας,
 
-Συλλογική Διαχείριση & Πάροχοι Ψηφιακού Περιεχομένου – Το Δίκαιο
 του   Ελεύθερου Ανταγωνισμού,
 
-Νομοθετική Πολιτική Ε.Ε.: Ψηφιακή Τεχνολογία & Συλλογική Διαχείριση.
 
να έχουμε τη βάση ενός δημιουργικού διαλόγου που με την βοήθεια των έμπειρων συντονιστών κάθε Ενότητας θα αποτελέσει την έναρξη για την διαμόρφωση μιας νέας Εθνικής Πολιτικής έναντι του κύματος των προκλήσεων που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Εκφράζουμε και πάλι τις βαθιές ευχαριστίες του Οργανισμού μας για την παρουσία σας και ελπίζουμε όλοι ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό Συνέδριο.
 
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015
Για τον
«Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης
και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων Φωτογράφων
- ΦΟΙΒΟΣ – Συν.Π.Ε.»
 
Γιώργος Παπαθανασίου
Πρόεδρος Δ.Σ.