Αρχική > Νέα - Ενημερώσεις > Ανακοινώσεις Οργανισμού > 04-07-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΣΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Εκτύπωση Σελίδας

 

Κατατέθηκε σήμερα το κείμενο του σχεδίου νόμου για τη συλλογική διαχείριση και την πνευματική ιδιοκτησία στη Βουλή, δείτε σχετικά http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=d83b025d-e503-49dc-b9ca-a6390106e7f9
Δυστυχώς σε σχέση με το αρχικό κείμενο που παρουσιάσθηκε στη δημόσια διαβούλευση, το κείμενο που κατατέθηκε διατηρεί όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά που αποτελούν βόμβα στα θεμέλια της συλλογικής διαχείρισης, όπως η εισαγωγή του ανταγωνισμού στην πνευματική ιδιοκτησία με τις Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης (ΑΟΔ), που δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο εν αντιθέσει με τις αυτοδιαχειριζόμενες συλλογικότητες των δημιουργών, τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ).
Μάλιστα σε αντίθεση,  με όσα ρητά προβλέπει η Οδηγία (άρθρο 36 παρ.1, σε συνδυασμό με άρθρο 2 παρ. 4), δεν προβλέπεται η θέσπιση αναλυτικού πλαισίου άμεσης παρακολούθησης κι ελέγχου συμμόρφωσης της λειτουργίας των ΑΟΔ με την απαραίτητη διαφάνεια.
 
Επί πλέον
-          η σημαντική οικονομική επιβάρυνση των μη κερδοσκοπικών ΟΣΔ με την υποχρεωτική ενσωμάτωση διατάξεων που προβλέπονται από την Οδηγία, με ταυτόχρονη εισαγωγή, Συνταγματικά απαράδεκτου, περιοριστικού όρου οροφής (πλαφόν) δαπανών διαχείρισης και μάλιστα στο ποσοστό 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων, «σε κάθε περίπτωση» και χωρίς να ληφθεί υπόψη το διαφορετικό ύψος εσόδων κάθε ΟΣΔ (με βάση προτεινόμενη διάταξη του ΣχΝ που δεν προβλέπεται από την Οδηγία και χωρίς ανάλογη διάταξη υποχρέωσης για τις ΑΟΔ), όταν η ίδια η πολιτεία δεν λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη καταβολή της εύλογης αμοιβής από τους οφειλέτες στους Οργανισμούς,
-          Η επιβολή Επιτρόπου σε βάρος των μη κερδοσκοπικών ΟΣΔ, με ταυτόχρονη εισαγωγή περιοριστικού όρου δαπανών διαχείρισης σε συγκεκριμένο ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων,,
-          Η επιβολή κατ’ αποκοπή ποσών προστίμων μη σχετιζόμενων με το ύψος των εσόδων των μη κερδοσκοπικών ΟΣΔ
δημιουργούν κατάσταση ασφυξίας ιδιαίτερα στους μικρότερους ΟΣΔ που εκπροσωπούν αποκλειστικά δημιουργούς και εκτελεστές-ερμηνευτές
-- Περαιτέρω περιορίζει την  εύλογη αμοιβή επί των η-υ στο ποσοστό του 2% παρά το εύλογο το αίτημα των δικαιούχων οργανισμών για καταβολή εύλογης αμοιβής 6% επί της αξίας εισαγωγής των ηλεκτρονικών υπολογιστών, (όπως αυτή εισπράττεται επί όλων των τεχνικών μέσων που είναι πρόσφορα για αναπαραγωγή προς ιδιωτική χρήση έργων εικόνας ή ήχου ή ήχου και εικόνας, με βάση την Οδηγία 2001/29, από την ημερομηνία εφαρμογής της, στις 23-12-2002. Η πρόβλεψη εύλογης αμοιβής 2% συνιστά περιορισμό αυτού του δικαιώματος σε μη ικανοποιητικά επίπεδα για τη δίκαιη αποζημίωση των δικαιούχων (σε αντίθεση με την «ικανοποιητική αποζημίωση» που προβλέπεται από την Οδηγία 2001/29).
Επιπροσθέτως αναφέρει πως η εύλογη αμοιβή 4% επί φωτοτυπικών συσκευών, πολυμηχανημάτων κλπ «κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ των πνευματικών δημιουργών και των εκδοτών εντύπων», παρά την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ, Απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2015 επί της υπόθεσης "Reprobel" SCRL, η οποία, ερμηνεύοντας την Οδηγία 2001/29 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας) το οποίο αποφάσισε ρητά πως οι εκδότες εντύπων ΔΕΝ είναι δικαιούχοι της εύλογης αμοιβής!
 
Περισσότερη ενημέρωση στο αμέσως προσεχές διάστημα
 
Για τον ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ
 
Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν Γραμματέας
Γιώργος Παπαθανασίου                Δημήτρης Τσεβάς